wajah takhleek e arz o sama aap hain Lyrics

wajah takhleek e arz o sama aap hain Lyrics   wajah takhleek e arz o sama aap hain ya rab ba tufail rasool us saqlain ya rab ba tufail e fatahe badr o hunain isiyan e mara do hissa kun dar a rasaat neem e bahassan baksh neem e bahussain paikar e noor ki tanveer …

wajah takhleek e arz o sama aap hain Lyrics Read More »