Teri Nigah Firo Maya Hath Hai Kotah Lyrics

Teri Nigah Firo Maya Hath Hai Kotah Lyrics

Teri Nigah Firomaya, Hath Hai Kotah
Tera Gunah Ke Nakheel-e-Buland Ka Hai Gunah

 

Gala To Ghoont Diya Ahl-e-Madrasa Ne Tera
Kahan Se Aye Sada ‘LA ILAHA ILLALLAH’

 

Khudi Mein Gum Hai Khudai, Talash Kar Ghafil!
Yehi Hai Tere Liye Ab Salah-e-Kaar Ki Rah

 

Hadees-e-Dil Kisi Darvaish-e-Be-Gileem Se Puch
Khuda Kare Tujhe Tere Maqam Se Aagah

 

Barahna Sar Hai Tu Azam-e-Buland Paida Kar
Yahan Faqt Sar-e-Shaheen Ke Waste Hai Kulah

 

Na Rahe Sitare Ki Gardish Na Bazi-e-Aflak
Khudi Ki Mout Hai Tera Zawal-e-Naimat-o-Jah

 

Utha Main Madrasa-o-Khanqah Se Ghamnaak
Na Zindagi, Na Mohabbat, Na Maarifat, Na Nigah!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: