surah fatiha in hindi

surah fatiha in hindi

 

सूरह फातिहा हिंदी में

बिस्मिल्लाहि र-रहमानि र-रहीम

अल्हम्दुलिल्लहि रब्बिल आलमीन

अर रहमा निर रहीम

मालिकि यौमिद्दीन

इय्याक न अबुदु व इय्याका नस्तईन

इहदिनस् सिरातल मुस्तक़ीम

सिरातल लज़ीना अन अमता अलय हिम

गैरिल मग़दूबी अलय हिम् व लद दाालीन (आमीन)

 

 

surah fatiha in hindi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: