Zakat ke Masail in Roman English

Zakat ke Masail in Roman English   Zakat Farz Hai Iska Inkaar Karne Wala Kafir, Aur Na Dene Wala Fasiq O Jahannami Aur Ada KArne Me Dair (Late/ Not On Time) Lagane Wala GunahGaar O Mardood-ush-Shahadat Hai. Allah Ta ‘Ala Farmata Hai Aur Muttaqi Wo Hai Ke Hamne Jo Unhe Diya Hai, Usme Se Hamari …

Zakat ke Masail in Roman English Read More »