Zamistani Hawa Mein Garcha Thi Shamsheer Ki Taizi Lyrics

Zamistani Hawa Mein Garcha Thi Shamsheer Ki Taizi Lyrics (Yourap Mein Likhe Gye) (Written in Europe) Zmastani Hawa Mein Garcha Thi Shamsheer Ki Taizi Na Chhoote Mujh Se London Mein Bhi Adab-E-Sehar Khaizi   Kahin Sarmaya’ay Mehfil Thi Meri Garam Guftari Kahin Sub Ko Preshan Kar Gyi Meri Kam Amaizi   Zamam-E-Kaar Agar Mazdoor Ke …

Zamistani Hawa Mein Garcha Thi Shamsheer Ki Taizi Lyrics Read More »