Tag: Sayyed-e-Be Saaya ke Zille Liwa ka Saath Ho. Ya Elahi Jab Chal-e-Tareek Rah-e-Pul Sarat